Posts Tagged ‘การเพ้นท์คิ้วลายเส้น’

สักคิ้วมีความแตกต่างกับการเพ้นท์คิ้วตรงไหนบ้าง และแบบไหนเหมาะสมกับใคร

28/12/2017 by panlopdu | Comments Off | Filed in สักคิ้ว

  ถ้าผู้หญิงคนไหนที่มีความอยากรู้ในเรื่องของการสักคิ้วมานมนานแล้ว อาจพอรู้อยู่บ้างว่าการแก้ปมปัญหาเรื่องคิ้วไม่ดกนั้น นอกจากจะมีการสักคิ้ว 3 มิติ การสักคิ้วแบบ 6 มิติแล้ว ยังมีการเพ้นท์คิ้ว สามมิติอีกด้วย โดยการสักคิ้ว และการสักคิ้ว 6 มิตินั้นจะมีความเหมือนกันพร้อมทั้งใช้เทคนิคที่คล้ายกัน ส่วนการแต่งคิ้ว สามมิติ จะมีกรรมวิธีที่ตรงกันข้ามออกไป โดยมีความต่างกันดังนี้ การสักคิ้วมีลักษณะคือ ใช้น้ำหมึกในการสักคิ้วแบบ 3 มิติ ใช้อุปกรณ์สักไฟฟ้า โดยประสิทธิภาพงานที่ได้เผยให้เห็นนั้นขึ้นกับความเร็วรอบของเครื่องมือ ยิ่งมีความเร็วมากก็ยิ่งได้รูปคิ้วที่สวยและดูเหมือนจริงเพิ่มมากขึ้น ความคมชัดและลักษณะของเส้นขนคิ้ว ขึ้นกับลักษณะของผิวหนังที่ถูกอุปกรณ์ เพราะเครื่องมือจะทำให้หนังหลุดออกและมีสีเข้าไปแทนที่ จุดเด่นของการสักคิ้วแบบ 3 มิติคือ ขนที่ได้จะมีความคมชัดสม่ำเสมอ สำหรับจุดบกพร่องของการสักคิ้ว 6 มิติคือ อาจจะมีปัญหาขนคิ้วเชื่อมติดกัน ทำให้บางเส้นมองดูใหญ่ได้ ถ้าเป็นคนผิวหนาด้วยก็อาจจะยิ่งจำเป็นต้องเน้นหนักเส้นคิ้วให้ลึกขึ้น จึงอาจจะมีปัญหา เส้นขนคิ้วดูไม่เป็นธรรมชาติได้ด้วย ในส่วนการแต่งคิ้ว มีลักษณะคือ เป็นการขีดเขียนเส้นขนขึ้นมาด้วยการใช้ปากกาเพ้นท์ด้วยน้ำมือของช่างเขียนคิ้วเอง ซึ่งจะใช้กรรมวิธีเฉพาะตัวของช่างสักที่ได้ฝึกฝนรวมถึงฝึกมา ลักษณะของทรงคิ้วที่ได้จะเป็นเส้นคิ้ว-เหมือนเข็ม เรียงกันเป็นชุด ใช้สีหมึกแบบเฉพาะ ซึ่งแตกต่างไปจากน้ำหมึกที่ใช้ในการสักคิ้ว 3 มิติ มีหลากหลายแนวทางซึ่งจะให้ผลของคิ้วที่แตกต่างกัน เช่น บางขั้นตอนจะให้คิ้วที่มองดูเส้นเล็ก มีความละเอียด […]

Tags: , , , , , , , ,